Skip links

Nut en noodzaak van een werkbaar jaarplan

Het opstellen van een jaarplan is misschien niet de leukste activiteit die u zich kunt voorstellen, maar het levert u en uw medewerkers heel wat op.

Wat zijn zoal grote voordelen van een goed jaarplan?

 • U verbetert daadwerkelijk uw resultaten.
 • Het lukt u echt om veranderingen te realiseren.
 • Het is een uitstekend stuk gereedschap om een goede balans in privé en zakelijk te bereiken.
 • Het geeft passie en energie om nieuwe uitdagingen en zakelijke avonturen aan te gaan. Met behulp van een goed plan stappen u en uw medewerkers sneller en makkelijker uit de comfortzone.
 • U kunt mensen beter beoordelen en makkelijker bijsturen tijdens veranderingsprocessen.
 • U geniet van een grotere persoonlijke creativiteit, bredere inzet van aanwezig talentpotentieel en ondernemerschap.

Ondanks deze voordelen wordt in organisaties lang niet altijd een (goed) plan gemaakt of is de uitvoering weinig succesvol.

Ik zet enkele oorzaken op een rijtje waarom jaarplannen vaak niet het gewenste effect hebben:

 • Er heerst angst om er op afgerekend te worden.
 • Het is niet duidelijk waar een goed en zinvol plan aan moet voldoen.
 • Het plan is te uitvoerig. Alleen al het lezen ervan kost veel moeite, laat staan het uitvoeren. De omvang verbloemt soms ook het gebrek aan duidelijke, eenduidige en te controleren doelen.
 • U vergeet tijd te nemen om elke week te kijken hoe het met de nieuwe aanpak gaat: bent u nog op koers? Moet er bijgeschaafd worden?

Wat zijn valkuilen in jaarplannen?

 • De gestelde doelen zijn te vaag/niet concreet genoeg (bijvoorbeeld ‘meer’ nieuwe klanten, niet hoevéél meer, in aantal of in percentage).
 • Het is niet helder waarom deze doelen bereikt zouden moeten worden.
 • Er is geen/geen goede tijdplanning.
 • U stelt teveel doelen tegelijkertijd (bijvoorbeeld stoppen met roken én minder drinken én minder eten). Vergeet niet dat een stap-voor-stap aanpak het beste werkt.
 • U onderschat de uitwerking van veranderingen in de maatschappij op uw bedrijf, waardoor de noodzaak tot veranderen binnen de organisatie onvoldoende onderkend wordt (bijvoorbeeld de impact van internet op ons verdienmodel).

Hoe kunt u een goed en ambitieus jaarplan succesvol (dus ook werkbaar) implementeren?

 • Benoem smart-doelen en maak duidelijk waarom het belangrijk/nuttig/noodzakelijk is deze te realiseren.
 • Kijk aan het eind van elke week wat u de aankomende week moet doen om strategische acties stapje voor stapje te realiseren.
 • Benoem vijf creatieve ideeën hoe u een doel of subdoel kunt realiseren en geef aan welk idee uw voorkeur heeft en waarom u denkt dat dat idee het beste resultaat gaat opleveren.
 • Bedenk vijf coachende vragen om plannen te bespreken.
 • Leg vrijwillig verantwoording af aan een collega over de voortgang van de door u bedachte acties.

Een goed jaarplan helpt u en uw medewerkers om de doelen en resultaten te behalen die u zich gesteld heeft. Het biedt houvast en beloont voornemens (kijk, dit hebben we gerealiseerd en mooi op tijd). Het is ook een mooi instrument om al uw plannen en acties overzichtelijk en inzichtelijk te maken.

Leave a comment