Skip links

Realisatie

Het is belangrijk om de veranderingen die u realiseert, ook te borgen in uw organisatie.

Verbeteringen borgen
Wij zorgen ervoor dat uw managers zich mede verantwoordelijk voelen voor de verbeteraanpak. Daarvoor leren wij hen vaardigheden om de verbeteringen te borgen. Tijdens het gehele proces zijn evaluatie- en voortgangssessies. Dat houdt iedereen scherp te houden om de beoogde doelstellingen te realiseren.