Skip links

Impact van je mindset op je leven/bedrijf

Als ik naar ondernemers luister dan hoor en zie ik dat ze zich onvoldoende bewust zijn van de invloed van hun gedachten en onbewuste overtuigingen op hun levensplezier en resultaten van hun bedrijf.

Voorbeelden van uitspraken die mij dan opvallen:

 • “Ik probeer mijn werk wel te delegeren, maar uiteindelijk kan ik het beter zelf doen”. Ofwel achter deze uitspraak gaat ten diepste de gedachte schuil: Ik ben de enige die dat slim en efficiënt kan”.
 • “De markt zit tegen en daardoor staat onze rendement onder druk”. Ofwel achter deze uitspraak gaat ten diepste de overtuiging schuil: “Wij hebben op dit moment geen passende marktaanpak die zorgt dat wij kunnen doorgroeien”.
 • Ik kom niet meer aan echt ondernemen toe en ben nog alleen de vervelende klussen aan het opknappen”. Ofwel achter deze uitspraak gaat ten diepste de overtuiging schuil: ”was ik maar klein gebleven of waarom doen medewerkers ook niet een stapje extra”.

Dit zijn zo maar drie voorbeelden. Ik kan er nog veel meer benoemen. Nu hebben wij allemaal beperkende en vermogende overtuigingen in ons leven. Bepaalde gedachten helpen ons automatisch de goede kant op. Sommige gedachten belemmeren ons in het bereiken van onze dromen en resultaten. Ik heb mijzelf al ruim 30 jaar verdiept in wat een goede mindset is als mens en ondernemer, welke impact de mindset op ons welbevinden heeft en hoe je een winnaars mentaliteit krijgt als ondernemer waarbij je ook nog gelukkig kunt zijn.

Mindset veranderen is nog niet zo eenvoudig.

Ik zal hier een overtuiging bespreken die ik ooit bij mijzelf, collega’s en veel ondernemers zag en echt een hardnekkig rotsvast geloof is bij de meeste van ons. “Hoe harder je werkt, hoe beter de resultaten zijn”.  Deze overtuiging zit zo sterk in onze cultuur ingebakken, maar het is echt niet waar.

Opdracht: Kijk eens terug in jouw leven. Welke belangrijke beslissingen hebben welke impact gehad op de resultaten en kwaliteit van jouw leven tot nu toe.

Voorbeeld van mijn mindset en een belangrijke keuze daardoor:

Had ik 35 jaar geleden geen huis gekocht, dan had ik nu niet de financiële vrijheid gehad zeker als ik het vergelijk met de meeste mensen die bewust kozen om in een huurhuis te wonen. Ik geloofde dat een eigen huis op lange termijn mij veel voordelen zou brengen.

Voorbeelden cruciale beslissingen bepaald door onze persoonlijke overtuigingen:

 • Wie neem ik wel of niet aan;
 • Wel of geen zaken partner;
 • Wel of niet zaken gaan delegeren aan teamleiders;
 • Wel of niet ondernemen;
 • Wel of niet jezelf testen: waar liggen mijn sterke kanten;
 • Wel of geen een ondernemersscan;
 • Wel of niet bepaalde opleidingen volgen;
 • Wel of niet nieuwe diensten of producten in je assortiment opnemen;
 • Wel of niet boeken lezen;
 • Wel of niet netwerken;
 • Wel of niet investeren in bepaalde middelen, markten, et cetera.

Deze keuzes worden bepaald door onze mindset.

Er zijn nog steeds ondernemers die een fascinerende mentaliteit hebben ten opzichte van bepaalde trends in onze samenleving:

 • Als je nog steeds denkt dat je zonder een webshop/website en online marketing kan, dan zou dat wel eens een zeer gevaarlijke overtuiging kunnen zijn.
 • Als je gelooft dat artificiële intelligentie zoals bijvoorbeeld chat-app aan jouw business voorbijgaat, zou dat wel eens een zeer gevaarlijke overtuiging kunnen zijn.

Of we het nu bewust of onbewust doen, we hebben allemaal meningen over de dingen die op ons pad komen, zowel gewenst als ongewenst.

Wij hebben overal overtuigingen en gedachten over. De optelsom bepaalt wel het leven zoals wij nu leven. Het leven dat jij nu leeft is een optelsom van jouw overtuigingen. Daarnaast heeft het leven zelf ook nog de nodige uitdagingen voor ons in petto, waardoor het nooit stabiel is. We zullen constant moeten anticiperen op die constant veranderende omstandigheden; economische veranderingen, technologische veranderingen, ander fase in ons leven, ziektes, rampen en oorlogen. Wij en de omgeving zitten in een constant proces van verandering. Denk jij daar negatief over of zie jij dat als een uitdaging? Verzetten wij ons er tegen of proberen wij daar het beste van te maken? Ook negatieve veranderingen kun je eerder als een springplank dan als een valkuil zien. Het feit blijft maar wat doe je er mee; jouw mindset bepaalt uiteindelijk jouw reactie op alles wat er op jou afkomt.

Hoe kun je nu een succesvolle en gezonde ondernemende mindset ontwikkelen?

Ten eerste constateren dat je een mindset hebt die je graag anders of beter zou willen maken. Vervolgens kun je met de volgende ideeën op zoek gaan naar oplossingen die jou helpen om tot een succesvolle ondernemende mindset te komen:

 • Welke gedachten helpen mij niet in dit kader;
 • Met een coach/businesscoach jouw gedachten bespreken en leren omdenken;
 • Door boeken te lezen zal jouw mindset succesvol veranderen;
 • Met collega’s problemen bespreken en vragen stellen (je kunt hierdoor op andere gedachten komen);
 • Brainstormen met het team en nieuwe acties bedenken;
 • Openstaan voor veranderende inzichten en nieuwe oplossingen en niet te lang vasthouden aan overtuigingen die je ooit geholpen hebben;
 • Netwerken, nieuwe meningen en overtuigingen aanhoren en waar zinvol omarmen;
 • Seminars bezoeken;
 • De ondernemersscan van MMCenter doen, die jouw nieuwe inzichten en overtuigingen geeft;
 • Niet alleen de oplossing buiten jezelf zoeken maar ook bewust zijn: als ik niet verander in dit kader gaat de wereld zeker niet veranderen.

De ondernemersscan

Wij hebben ruime ervaring met ondernemerschap in combinatie met mindset en weten wat succesvolle ondernemers doen en denken. Jij kan met behulp van de ondernemersscan onderzoeken waarin jij al uitstekend denkt en doet en welke mogelijke zaken er zijn die onvoldoende gedaan worden, omdat jij je daar niet bewust van was of daar beperkende gedachten over had.

Voorbeeld: “Ik vind aandacht voor mijn medewerkers nu even niet zo belangrijk”. Dat kan, maar vaak zien wij dat deze gedachten de groei van een onderneming in de weg staan.

Dan komt de volgende stap: zie je wel het nut ervan; ja maar je vindt het niet zo leuk om het zelf te doen, dan zul je het moeten delegeren. Bijvoorbeeld: veel ondernemers begrijpen en zien echt wel dat motivatie en prestatie afhangt van voldoende aandacht voor de medewerkers, soms op het belachelijke af. Alleen zijn zij ervan overtuigd (vaak onbewust): “ik heb nu wel belangrijker dingen te doen“ of: “ik moet de financiering rondkrijgen van de nieuwe fabriekshal” of “als dat niet lukt dan kunnen wij het wel helemaal schudden”. Hoe kun je die zaken beter combineren; dat vraagt een andere overtuiging “ik moet beide zelf doen of laten doen”.

Helaas zien wij veel ondernemers wel voor het ene kiezen maar het andere vaak te lang laten liggen. Tot het op een zeker moment te laat is en zeer goede medewerkers vertrekken omdat ze bij een andere onderneming wel die aandacht krijgen waar ze behoefte aan hebben. Dan ligt het natuurlijk aan de medewerker en niet aan de onbewuste beperkende mindset van de ondernemer.

Wat is het vervelende van beperkende overtuigingen/mindset:

 • Het gaat vaak niet gelijk verkeerd:
  • Even te weinig aandacht voor het personeel, dan zijn ze niet morgen weg;
  • Nog geen nieuwe diensten voor de veranderende wereld zorgen niet direct voor minder winst of verlies. (Onbewuste overtuiging: onze huidige producten en diensten kunnen nog jaren zorgen voor voldoende inkomsten);
  • Morgen nog in een huurhuis zorgt niet gelijk voor een enorm verschil met een bekende die wel een huis gekocht heeft.
 • Het gaat om het gehele plaatje:
  • Niet netwerken, wil niet zeggen: niet succesvol. Je kunt ook iets anders doen om aan nieuwe leads te komen, wat ook uitstekend werkt.
 • Het is maatwerk, wat voor jou goed is, is voor de ander niet goed:
  • De markt, jouw karakter en de fase waarin de organisatie zit zijn van invloed.
  • Heb je er in zijn totaal over nagedacht en daar een mix van goede keuzes gemaakt.

Is het makkelijk om de juiste mindset te realiseren? Nee, want dat heeft te maken met veel overtuigingen die deels wel of niet waar zijn en van invloed zijn op wat wij wel of niet doen. Door het bespreken van deze zaken of door middel van bijvoorbeeld de ondernemersscan in beeld te brengen, kan men integraal betere keuzes maken en een succesvollere mindset realiseren.

Een aantal voorbeelden van veranderde overtuigingen waarbij wij geholpen hebben door te sparren met ondernemers:

 • Ik zou mijn tarieven met 30% verhogen met dezelfde input. Dat is een spannende gedachte en als dan blijkt dat ze juist nog meer gaan verkopen met dat hogere tarief dan zijn ze helemaal overtuigd. Was het makkelijk om deze ondernemer op andere gedachten te brengen, nee maar wat was hij blij toen hij zag dat zijn overtuigingen over zijn tarieven onjuist waren.
 • Het is goedkoper om er een teamleider bij te nemen. Was het makkelijk om de ondernemer hiervan te overtuigen, nee maar hij had een hele sterke overtuiging waarom hij het deed zoals hij het deed. Wat was hij uiteindelijk blij dat hij er anders tegenaan heeft leren kijken.
 • De ondernemer die een uren registratie heeft ingevoerd. Hij had allemaal overtuigingen waarom hij dat niet wilde doen. Wat was hij blij dat hij hiervoor in de plaats andere overtuigingen heeft aangenomen.
 • De ondernemer die door de ondernemersscan de overtuiging heeft gekregen dat het noodzakelijk was meer innovaties te ontwikkelen.
 • De ondernemer die de overtuiging heeft gekregen dat hij de skills van zijn medewerkers naar een hoger niveau moest brengen doordat hij de ondernemersscan heeft gedaan.

Deze nieuwe overtuigingen en acties hebben deze ondernemers geen windeieren gelegd en heel veel meer ondernemersplezier gegeven. Wij helpen jou tijdens strategisch sparren om op andere gedachten te komen door belangrijke zaken en feiten uit te diepen. Zo komen we samen tot nieuwe overtuigingen en oplossingen die jouw onderneming gezonder/rendabeler maken en jou veel meer voldoening geven. Om te bepalen waar er nog werk aan de winkel is, gebruiken wij als analyse tool de ondernemersscan. Met deze scan besparen we samen veel tijd en geld. En het helpt ons om sneller te bepalen waar “het laaghangende fruit te vinden is”.

Een stap te vroeg voor strategisch sparren?

Wij hebben gezien dat ondernemers vaak een ondernemerscoach een stap te ver vinden en hierdoor het inzicht missen in de belangrijkste overtuigingen op de verschillende disciplines die van invloed zijn op het succes van hun bedrijf. Vaak liggen die bij het inzicht in je eigen kwaliteiten als ondernemer, de kansen en mogelijkheden die je benut, de kwaliteiten van je organisatie en de mate waarin je innoveert en ontwikkelt. Daarom hebben wij speciaal voor deze ondernemers de online ondernemersscan   ontwikkeld. De passie van MMCenter is ondernemers echt blijvend verder te helpen.

Wij vinden het zo zonde dat veel ondernemers het potentieel van hun bedrijf onvoldoende benutten door:

 • Voldoende breed te kijken naar hun overtuigingen op de verschillende gebieden van hun onderneming en zichzelf.
 • Te weinig tijd te nemen om zelf eens op afstand naar hun eigen overtuigingen op hun onderneming te kijken.
 • Het liefst alleen kijken wat er nodig is om hun onderneming verder te brengen.

Daarom hebben wij deze ondernemersscan ontwikkeld voor degene die zich in deze drie redenen herkennen. Mogelijk speciaal voor jou!

Wat brengt jou deze ondernemersscan als je weinig tijd hebt of nog niet overtuigd bent van een ondernemerscoach?

 • Deze test helpt jou al te komen tot een veel bredere en objectievere beeldvorming (palet aan overtuigingen) die van invloed zijn op de resultaten in jouw bedrijf;
 • Aan welke organisatorische zaken zou jij meer prioriteit moeten geven (anders over gaan denken) om verder te komen met jouw onderneming;
 • Voor een aantal zaken die goed gaan of beter kunnen, krijg je gelijk al oplossingsrichtingen aangereikt;
 • Je bespaart een aanzienlijk eerste investering ten opzichte van het normale “face to face” intake proces;
 • Je krijgt in een andere vorm al de expertise van een ondernemerscoach in jouw bedrijf als het gaat om het objectiever en beter in beeld brengen van:
  • Welke overtuigingen helpen mij al heel goed als ondernemer in mijn bedrijf;
  • Waar kan ik nog groeien in nieuwe overtuigingen als ondernemer;
  • Waaraan zou ik meer prioriteit moeten geven als het gaat om het werken aan mijn onderneming op basis van de 7S-analyse of op basis van de inzichten van mijn opgestelde KPI’s die gebruikt worden in dit onderzoek.

Je kunt een voorbeeld rapport ontvangen of een proefversie invullen om te ervaren of deze aanpak bij jou past. De test is snel en makkelijk in te vullen. Na het invullen van alle vragen krijg je direct een rapport met jouw resultaten en belangrijke parameters voor jou als ondernemer die jou op nieuwe gedachten kunnen brengen om zaken anders te gaan doen om jouw bedrijf verder te helpen.

Leave a comment