Skip links

Missie, visie en kernwaarden

Wat wil MMCenter bereiken?

Missie

Betere resultaten realiseren door verandering.

Visie

Veranderingen zijn de basis voor betere resultaten. Succesvol veranderen begint met de overtuiging dat verandering noodzakelijk is. Succesvol veranderen vraagt om ander gedrag. Wij zijn zelf steeds op zoek naar betere resultaten en moeten daarom ons eigen gedrag regelmatig aanpassen. Hierdoor zijn wij in staat om anderen te helpen met succes veranderingen door te voeren. Wij doen dat op een praktische en betrokken wijze.

Onze Kernwaarden

Onze Kernwaarden zijn: Respect, Verbondenheid, Vertrouwen, Zelfontplooiing en Resultaat.