Links overslaan

Betere strategie

Weet je waar je over 5 jaar staat? En waar de concurrentie dan staat? Wat internet gaat doen? Hoe je winst zich ontwikkelt? Door gebruik van het Business Model Canvas wordt duidelijk waar, hoe en met wie je geld verdient. En waar je kan (des-)investeren.

Business model canvas

Het businessmodel canvas kan gebruikt worden voor drie doeleinden. Allereerst wordt het Business model canvas ingezet om het huidige business model in kaart te brengen. Hoe werkt je bedrijf op dit moment en wat is er nodig om het model draaiende te houden, wat zijn de kosten en wat de opbrengsten? In opvolging hierop wordt het model gebruikt om te innoveren en de strategie te verbeteren op basis van uw huidige business model. Als laatste is het BMC uitermate geschikt voor het in kaart brengen van een gloed nieuw business model.

Bekijk de mogelijkheden

“The essence of strategy is choosing what not to do.”Michael Porter

Interventies

Onderstaand hebben we alle interventies weergegeven die betrekken hebben op het werkgebied “Betere organisatie”.

Hoe wij helpen

Blogs

Bekijk alle blogs op het gebied van een betere organisatie!