Skip links

Leren communiceren van een monnik

Afgelopen zaterdag was ik in een klooster. Het is een trappistenabdij. Voordat ik van het overheerlijke bier kon genieten, mocht ik eerst een hele dag meemaken en leren wat het monniken bezielt om in een klooster te gaan. Ik heb respect gekregen voor die mannen. De discipline en routine die deze monniken in praktijk brengen is voor mij onvoorstelbaar. Voor mij zijn twee vergelijkbare dagen in mijn vakantie al teveel.

Het mooie was, dat ik van een monnik die ons rondleidde iets mocht leren over ons vakgebied. Hij vertelde dat deze monniken nauwelijks met elkaar mogen communiceren. Ondanks het niet mogen communiceren ondervinden zij alle communicatieproblemen die wij buiten het klooster ook hebben. Hij vertelde dat er broeders zijn die ruzie met elkaar hebben zonder ooit met elkaar gesproken te hebben. Het is boeiend.

Ten tweede vertelde hij over het volgende onderzoek dat was gedaan onder dominees die een preek hielden. 150 toehoorders hadden na de preek een samenvatting moeten schrijven van de preek. De conclusie was, dat er 150 totaal verschillende verhalen waren geschreven. Iedereen had blijkbaar op basis van wat de dominee gezegd had, wat zitten mijmeren en uiteindelijk geleidelijk aan zijn/haar eigen preek gemaakt.

Miscommunicatie

Wat zie je hierboven?

Toen ik voor de eerste keer dit bovenstaande plaatje zag was ik er 100% van overtuigd dat ik een oude dame zag. Anderen hebben mij laten zien dat je er ook een hele mooie jonge dame in kunt zien. Ik heb hierdoor geleerd dat als ik iets zie en hoor, dit iets totaal anders kan zijn dan de ander heeft proberen over te brengen. De ander wil wellicht laten zien dat het een hele jonge dame is, terwijl ik een oud vrouwtje zie.

Kortom, voorbeelden waardoor ik geleerd heb dat zenden en ontvangen enorm lastig is, voor mij maar wellicht ook voor u.

Van de week dacht ik een van mijn medewerkers een compliment te geven.

Wat bleek, ik had in datzelfde gesprek ook een opmerking gemaakt in de trant van: “mogelijk moeten wij er de volgende keer op letten dat…”. Dit was een korte aanvulling voor over een jaar. De boodschap die bij de medewerker was blijven hangen: “ik heb het weer niet goed gedaan” (terwijl ik laaiend enthousiast was over het resultaat was er was behaald).

Wat is communiceren toch moeilijk! Ik heb gevraagd aan deze medewerker of hij wat vaker mijn boodschap wil samenvatten. Ik ontdek hierdoor dat mijn boodschap vaak totaal anders overkomt dan dat ik het bedoel. Ik pas mijn boodschap steeds meer aan om duidelijker over te komen.

Mijn medewerker is zich inmiddels ook bewust dat, net zoals bij het voorbeeld van de twee vrouwen in het plaatje, ook door zijn manier van ontvangend kijken en luisteren, de boodschap anders kan overkomen. Het resultaat van betere communicatie is minder frustratie, meer werkplezier en meer wederzijdse waardering. Miscommunicatie ontstaat dus zowel bij de zender als bij de ontvanger. De zender blijft eindverantwoordelijk, omdat die iets wil overbrengen. Zend je je boodschap aan iemand die geleerd heeft goed te luisteren (bijvoorbeeld door meer samenvatten), dan zal er minder miscommunicatie zijn dan bij iemand die dit vak niet beheerst.

In Babylonië is het ooit misgegaan, helaas verstaan volken elkaar niet altijd, maar ook individuen niet. Gelukkig is tussen individuen, door vaker samenvatten, de wereld heel snel een stuk mooier te maken. Verander de wereld, verander jezelf. Ga het doen! Horen is niet zo moeilijk, echt begrijpend luisteren is een vak.

De arme monnik; 93% van onze communicatie gaat zonder woorden. Dus ik geloof direct dat ze veel communicatie problemen hebben. Het belangrijkste wat wij wel mogen en hij niet, is samenvatten: “Dus je bedoelt dat ik het niet goed heb gedaan?” “nee hoor, dit is iets waar wij volgend jaar aan moeten denken…”.

Conclusie

Ik heb de monnik een tip gegeven ”misschien kunnen jullie gaan chatten” of dat mag weet ik niet, voor je het weet heb je ook cyberpesten in het klooster. Zelfs tijdens een leuk uitje kan ik niet stoppen met mijn passie. Ik hoop dat u door deze tip “meer samenvatten” in deze blog uw werk/passie nog beter in praktijk kan brengen, zonder onnodige conflicten en frustraties.

Merkt u dat u meer uitdagingen heeft op het gebied van communicatie in uw organisatie, bijvoorbeeld met het makkelijker overtuigen van klanten of medewerkers, het brengen van slechtnieuwsgesprekken, het omgaan met weerstanden tegen veranderingen of het professioneel hanteren van kleine of grotere conflicten. Neem dan contact met ons op en wij helpen u van deze uitdagingen af!

Ik wens u een fijne dag!

Commerciële organisatie check

We hebben een quick check voor u ontwikkelt waarmee we op basis van enkele vragen een advies kunnen geven voor het verkrijgen van meer resultaat en omzet.

Doe de check!

Leave a comment