Skip links

Jaarplan schrijven dat veel omzet in jouw bedrijf oplevert? Gebruik dit stappenplan

Jaarplan schrijven dat veel omzet in jouw bedrijf oplevert? Gebruik dit stappenplan

Wil jij starten met een jaarplan dat extra omzet oplevert? Of doe jij al flink je best maar behaal je niet de gewenste resultaten? Ik laat je stap voor stap zien hoe je een goed jaarplan schrijft en dat ook nog veel extra omzet in jouw markt oplevert. 

Ik heb in mijn werk als business development manager, verkoper, ondernemer en business consultant al honderden jaarplannen geschreven en gerealiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is bij klant X. In samenwerking met deze ondernemer heb ik het jaarplan opgesteld en ondersteund bij de implementatie. Door dit jaarplan is de winst van -120.000 euro naar 200.000 euro gegaan. Dit is een stijging van 320.000 euro. Dat levert dus aardig wat meer winst op door bijvoorbeeld de kosten te reduceren en de omzet te verhogen.

Wil jij ook een jaarplan ontwikkelen dat werkt in jouw bedrijf? Volg eenvoudig dit stappenplan voor het opstellen van een jaarplan en de realisatie daarvan. Na het lezen van dit artikel weet jij hoe je een winnend jaarplan kan schrijven of wat jij moet veranderen om er een succes van te maken. MMCenter biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van jouw jaarplan.

Waarom werken mijn jaarplannen niet?

Halen jouw jaarplannen nauwelijks meer omzet of de gewenste andere doelstellingen en weet je niet hoe het komt? Ik heb een aantal mogelijke oorzaken op een rijtje gezet: 

 • Niemand kent jouw jaarplan, want het staat niet op papier;
 • Jij maakt te weinig tijd voor een jaarplan en gelooft er niet in;
 • Jouw jaarplan is slecht geschreven qua structuur en inhoud;
 • Niemand gelooft in jouw jaarplan;
 • Iedereen hoort 1 keer jouw jaarplan en daarna gaat het de kast in en komt het er op 31 december uit;
 • Jouw jaarplan is geschreven op basis van een slechte analyse van de markt, jouw organisatie en of jouw als persoon;
 • Jouw actieplan en implementatieplan is niet uitgewerkt;
 • Jouw jaarplan wordt niet geïmplementeerd in het bedrijf.

Wat is een goed jaarplan?

Iedereen kan wel een plan van aanpak maken en het internet staat er vol mee. Meer winst en omzet wordt alleen gerealiseerd door de allerbeste jaarplannen en de daarbij behorende focus op de implementatie. Een goed businessplan bestaat uit….

 • Analyse: medewerkers en stakeholders zijn op zoek naar een goede markt en organisatieanalyse die jij biedt. Jij geeft antwoord op hoe jij aankijkt tegen de kansen en bedreigingen in de markt, de zwakte en sterkte van de organisatie en jij als persoon.
 • Informatief: jij vertelt de medewerkers en stakeholders wat ze graag willen weten en houdt niets achter. Achterhaal wat ze willen weten over de verschillende aandachtspunten en geef zo goed en compleet mogelijk antwoord.

En heeft

 • Concrete doelen: een jaarplan is iets anders dan een visie. Mensen gaan niet uitgebreid zitten te filosoferen om te kijken of ze het wel eens zijn met jouw jaarplan. Ze willen snel kunnen achterhalen wat ze moeten bereiken.
 • Waarom deze doelen: een jaarplan moet mensen ook inspireren om een doel te bereiken. Deze informatie zal dan ook puntsgewijs onder woorden moeten worden gebracht.
 • Strategie: wat gaan wij doen en welke prioriteiten gaan wij stellen om onze doelen te realiseren. 
 • Actieplan: dit is in detail uitgewerkt op een tijdslijn, wie gaat wat doen met daarbij meetmomenten wie wat gedaan moet hebben.

Hoe werkt de markt?

Wil jij de beste voetballer ter wereld worden, dan is het slim om eerst de regels van het spelletje eens door te nemen. Wil jij succesvolle jaarplannen schrijven die hoog scoren, dan is het dus belangrijk om eerst te begrijpen hoe ondernemerschap werkt, in combinatie met de urgentie van jaarplannen.

Om in de markt succesvol te zijn moet je dingen doen die belangrijk zijn voor de markt. Jouw klanten zijn tevreden als zij vinden waar ze naar op zoek zijn en zullen de volgende keer weer gebruik maken van jouw bedrijf. Als wij ergens een fijne ervaring hebben, blijven wij immers terugkomen.

Objectieve complete sterkte/ zwakte analyse

De eenvoudigste analyse die noodzakelijk is om te komen tot een nuttig jaarplan is de SWOT-analyse die jij kan invullen. Wil jij deze SWOT objectiever en completer invullen als het gaat om jullie sterkte en zwakte dan hebben wij voor jou de online persoonlijke ondernemerscan ontwikkeld. Uit de ondernemerscan krijg jij een objectieveanalyse van een 20-tal gebieden die goed gaan of beter kunnen in jouw bedrijf. Onze ervaring is dat ondernemers voor zichzelf moeite hebben om deze zo breed, eerlijk en compleet mogelijk in te vullen. hierdoor stoppen ze heel vaak energie in de verkeerde actiepunten. Dit heeft ook heel vaak te maken met te weinig tijd stoppen in plannen maken, onervarenheid of bedrijfsblindheid op deze gebieden. Je kunt ook kiezen voor de gratis checklist waarmee je weet naar welke gebieden jij kunt kijken.  Klik hier voor het zien van een voorbeeld test

Jouw 3 persoonlijke ondernemersgebieden in welke mate versterken of verzwakken ze het bereiken van de jouw gewenste doelen

Je kan maar beter naar deze drie thema’s kijken om te zorgen dat jij het meest winnende bedrijfsplan ooit maakt:

 • Kengetallen: heb jij jouw kengetallen (of key performance indicators, KPI’s) goed in beeld en neem jij die voldoende mee in het bepalen van succesvolle strategische keuzes/oplossingen?
 • Organisatie ontwikkelingen: heb jij goed in beeld welke S en van de 7 S’en ooit door MC Kinsey gedefinieerd meer aandacht moeten krijgen het aankomend jaar om succesvol de gestelde doelen te realiseren. In 5 minuten helpen wij jou om de juiste prioriteit te stellen als het gaat om de zeven S’en in jouw bedrijf zonder dat jij jezelf moet verdiepen wat al dat strategische gedoe inhoud. Klik hier voor meer informatie over het 7S-model
 • 5 ondernemerskwaliteiten: heb jij goed in beeld hoe jij scoort op de 5 ondernemerskwaliteiten, welke ondernemerskwaliteiten jij beter zelf kunt blijven doen en welke jij beter meer kunt delegeren om succesvol te kunnen doorgroeien naar next level. Jij hoeft niet eerst uren in de spiegel te kijken en jezelf veel beter te leren kennen. Door in 5 minuten een aantal eenvoudige vragen in te vullen helpen wij jou het maken van jaarplannen praktisch, ondernemend en actie gericht te houden. Voor meer informatie over de 5 ondernemerskwaliteiten klik hier

Strategische keuzes

Je wordt betaald en gewaardeerd als ondernemer met de winst die aan het einde van het jaar overblijft doordat je de juiste strategische keuze hebt gemaakt en geïmplementeerd:

 • Bewustwording: wat kan ik allemaal verbeteren? Wij helpen bedrijven/ondernemers heel vaak zich bewust te worden waar de tegenvallende resultaten allemaal aan zouden kunnen liggen of wat er gedaan zou kunnen worden om nog meer resultaten te boeken. Door meteen de online ondernemersscan/analyse tegen een kleine investering te doen, ben je nu zelf in staat om in weinig tijd objectief in beeld te brengen waar jouw strategische kansen/verbeteringen liggen.
 • Prioriteit: Waar kan ik het best mee beginnen en zal het meeste rendement opleveren? Vaak zijn we bezig om meerdere balletjes in de lucht te houden. Maar jouw energie, de energie van de organisatie stoppen in die aandachtsgebieden die er echt toe doen geeft meer en eerder resultaat. Vind je het lastig om de juiste prioriteiten te stellen, dan zou je gebruik kunnen maken van de beslissingsmatrix. Een beslissingsmatrix is ​​een besluitvormingsinstrument dat een lijst met opties evalueert en prioriteert. Dit hulpmiddel is bijzonder handig als je moet kiezen uit meerdere alternatieven en er diverse elementen zijn waar je rekening mee moet houden om tot jouw definitieve beslissing te komen. Onderstaand hebben wij een voorbeeld uitgewerkt. Verder kan je ook gebruik maken van de ondernemerscan. Met deze test krijg je binnen 20 minuten inzicht in de belangrijkste factoren waar jij op kan sturen en advies kan geven. En zie je hoeveel talent je daarvoor hebt. Jij voorkomt dat jij bepaalde aandachtsgebieden onderschat of niet in beeld hebt die van wezenlijk belang zijn om daar meer aandacht en prioriteit aan te geven om te kunnen groeien. En deze groeiscan geeft jouw tips waardoor je met meer plezier echt aan ondernemen toe kunt gaan komen.
 • Strategische oplossingen: Wat moet ik nu doen? Als je alleen een hamer hebt zie je in alles een spijker. Op zoek gaan naar nieuwe ideeën en oplossingen is belangrijk om te zorgen dat je verder komt bij het realiseren van jouw ondernemersdoelen. Gebruik maken van beste praktijkvoorbeelden van collega ondernemers is daarbij een beproefde aanpak met minder risico’s. In de online ondernemerscan krijg je al een 10-tal strategische oplossingen aangereikt. Wil je nog meer oplossingen hebben dan kan je natuurlijk verder zoeken door te praten met collega ondernemers, surfen op het internet, boeken lezen of praat vrijblijvend met één van onze businesspartners van MMCenter. 

Van droom naar implementeerbaar Actieplan

Voorbeeld uitgewerkt actieplan

Strategische keuze: meer netwerken

 • Subdoel 20 netwerkbijeenkomsten;
 • 20 persoonlijke netwerkgesprekken op kantoor naar aanleiding van netwerkbijeenkomsten;
 • 5 acquisitie trajecten.

Acties

 • Kijken welke netwerkclubs er zijn: wie en wanneer;
 • Keuze maken welke netwerkclubs wij gaan bezoeken;
 • Training netwerken volgen;
 • Bepalen welke info uit netwerkcontacten willen wij wel of niet vastleggen;
 • Netwerk Excel sheet maken om contacten op te volgen;
 • Planning wanneer welke netwerkclub;
 • 1 keer per maand worden de resultaten van het netwerken besproken;
 • Aantal persoonlijke netwerkgesprekken op kantoor inplannen.

Aandachtspunten actieplan

 • Concrete acties vastleggen – Zoals je ziet kan een strategische keuze in meer of minder concrete acties in een actieplan worden vastgelegd.
 • Wanneer en wie – Door te bepalen wie, wat en wanneer, kunnen wij met voortgangsbewaking in kleine stapjes ook de voortgang en implementatie volgen van onze strategische actie.
 • Voortgangsbewaking sessies – door ook gelijk een structuur vast te leggen waar deze acties besproken worden, kunnen wij zorgen dat het jaarplan geen papieren tijger geworden is, maar een roadmap waarin wij elke week de voortgang van de implementatie kunnen volgen. Zo hebben wij met elkaar het proces van analyse, doelen, strategische keuzes en actieplan in 4 stappen heel concreet en implementeerbaar gemaakt.

Waar gaat het fout bij de implementatie van een strategisch jaarplan

 • Geen regulier overleg: concrete acties komen niet terug in regulier overleg;
 • Uit beeld: jaarplan raakt uit beeld in de dagelijkse gang van zaken doordat iemand niet eindverantwoordelijk is om het plan tot succes te maken;
 • Aanpassen waar nodig: jaarplan wordt niet waar nodig aangepast aan de veranderende wereld en of prioriteiten;
 • Te weinig tijd: er is te weinig tijd genomen om het jaarplan met elkaar door te kauwen en om draagvlak te realiseren;
 • Slechte analyse: degene die het moeten uitvoeren hebben de overtuiging dat er de verkeerde prioriteiten worden gesteld door een onjuiste analyse;
 • Bewaker plan: niet helder wie de bewaker is van de implementatie van het proces (de bedenker van het plan is vaak niet zo’n goede veranderaar);
 • Succes delen: te veel gekeken wat er nog niet is gelukt en te weinig successen worden gedeeld;
 • Bang voor weerstand tegen verandering: het management moet bij het implementeren van plannen die echt om organisatie en gedragsveranderingen vragen, vaak nogal wat weerstanden overwinnen bij medewerkers. Laat het plan in de kast liggen en je hebt nergens last van;

Gebrek aan kennis overwinnen weerstanden: plannen maken is één, maar het overwinnen van weerstanden en implementeren van een nieuwe manier van werken is een vak wat je als managementteam moet beheersen: zie 8 stappen van verandering.

Hulp nodig? Jij kunt ons natuurlijk ook inschakelen om je te ondersteunen voor het maken van een winnend jaarplan en/of de implementatie van het jaarplan. Ook hebben wij gezien dat ondernemers vaak het inzicht missen in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het succes van hun bedrijf. Vaak liggen die bij het inzicht in je eigen kwaliteiten als ondernemer, de kansen en mogelijkheden die je benut, de kwaliteiten van de ondernemer en je organisatie en de mate waarin je innoveert en ontwikkelt. Maak daarom gebruik van onze ondernemerscan. Jij bespaart ongeveer 2000 euro t.o.v. de normale business face to face intake gesprekken en jij krijgt in een zeer korte tijd, tegen een lage investering, op het moment dat het jou uitkomt de groeikansen in beeld waarmee jij jouw bedrijf echt naar een hoger plan en betere bedrijfsresultaten kunt brengen.

Leave a comment