Skip links

Verbeterplannen succesvol doorvoeren met blijvend resultaat

Tijdens een organisatie verandering kunnen er verschillende dingen verkeerd gaan. In deze blog krijgt u tips die ervoor zorgen dat de veranderingen binnen uw bedrijf naar wens verlopen met een blijvend, positief resultaat.

Wat komt er eigenlijk echt terecht van het implementeren van een verandering binnen uw bedrijf? Is dit vaak minder dan wat u verwacht of gewild had?

De oplossing: voortgangsbewaking

Hoe zorgen we er als organisatie voor dat veranderingen en dus verbeteringen wel gerealiseerd zijn aan het eind van het jaar? Voortgangsbewaking is essentieel bij een succesvolle verandering.

Hierbij kunt u denken aan verschillende vormen van voorgangsbewaking.

 1. Gesprekken voeren met het personeel om de stand van zaken te bespreken op het gebied van de desbetreffende verandering. Hierbij neemt u mee wat er goed gaat om zo de successen te delen.
 2. Coaching on the job, laat een coach mee gaan tijdens “the job”, zodat er feedback gegeven kan worden op een gedragsverandering die noodzakelijk is voor de beoogde verandering binnen de organisatie.
 3. Met gespreksverslagen kunt u bekijken of de gesprekken echt anders gevoerd worden zoals afgesproken of vallen de verkopers toch weer terug in hun eigen patroon.
 4. Met behulp van zelfreflectie kunnen u en uw personeel focus houden op de gewenste werkwijze verandering en verbetering. Deze focus blijft nodig totdat dit een positieve gewoonte is geworden.
 5. Intervisiegroepen zorgen ervoor dat collega’s elkaar helpen om beter te worden en dat gewenste veranderingen beter en sneller gerealiseerd worden.

Voordelen van voortgangsbewaking

Wat zijn de grootste voordelen van de besproken vormen van voortgangsbewaking? U geeft hiermee ook bij het personeel aan, dat u als organisatie echt voor een verandering gaat, en dit niet ergens uit beeld verliest.

Het personeel komt mentaal uit hun comfortzone, ze willen toch graag tijdens een 1 op 1 gesprek iets positiefs te melden hebben.

Het belangrijkste is dat u door de voortgangsbewaking kunt aan tonen of er wel of geen verbetering plaats vindt binnen de organisatie.

Valkuilen

De volgende valkuilen zorgen er voor dat de voortgangsbewaking minder effectief kan zijn.

 • Er is vaak geen vaste overlegstructuur of een checklist, hierdoor is het moeilijk om te monitoren, omdat er vaak bepaalde punten worden vergeten.
 • Afspraken van voortgangsgesprekken worden vaak verschoven omdat ze niet heel dringend zijn maar daarentegen wel heel belangrijk.
 • Als laatste vinden veel managers weerstanden van het personeel lastig, deze voelen aan als een persoonlijke aanval. Hierdoor worden belangrijke gedrags- en werk veranderingen onvoldoende aangekaart.

Samenvatting

 • Plan een aantal data in voor voortgang sessies over een langere periode.
 • Zorg voor een checklist die een aantal keren terug kan komen in de voortgangsgesprekken.
 • Bereidt u goed voor op weerstanden bij verandering. In deze blog leggen we uit hoe u hier professioneel mee om kunt gaan.
 • Maak een goede keuze van de vormen van voortgangsbewaking die het beste bij uw verandering passen.

Aan de slag!

Nieuwsgierig geworden? Plan gerust een moment in mijn agenda om vrijblijvend telefonisch kennis te maken. Snel en gemakkelijk door middel van deze link.

Leave a comment