Skip links

4 Tips om maximaal rendement uit trainingen te halen

Trainingen volgen is belangrijk voor uw ontwikkeling, maar kost natuurlijk wel tijd en geld. Dan is het goed als u het maximale rendement uit de training weet te behalen. Wij leggen uit hoe.

Ten eerste: wat zijn de valkuilen?

 • Na het volgen van een training zien wij dat veel deelnemers al snel weer over gaan tot de orde van de dag. Ze vinden het lastig om bewust bezig te blijven met de nieuw geleerde vaardigheden en deze raken vaak weer snel uit beeld. Dat komt vooral omdat deze nieuwe vaardigheden nog onvoldoende een automatisme zijn. Een nieuwe vaardigheid eigen maken, is lastig. En het wordt nog lastiger als er geen feedback gegeven wordt over het toepassen van de nieuwe vaardigheid en de mate van vooruitgang.
 • U vindt het lezen van vakliteratuur wellicht niet leuk. Dat is jammer, want hierdoor belemmert u uw eigen ontwikkeling. Het lezen van boeken en vaktijdschriften is namelijk een uitstekende aanvulling op trainingen en helpt bij de persoonlijke ontwikkeling.
 • Iedereen is uniek. Dat maakt ook dat iedereen een persoonlijke leerstijl heeft en dat er sprake kan zijn van unieke belemmeringen, die persoonlijke groei in de weg staan. Als de trainer van deze belemmeringen op de hoogte is, kan hij of zij daarmee rekening houden met aanvullende adviezen.

Hoe om te gaan met deze valkuilen? Vier praktische tips om meer rendement uit trainingen te halen:

 1. Focus op verbeterpunten:

Leer de eigen mogelijkheden voor verbetering kennen en ga hiermee concreet aan de slag.

Te nemen acties:

 • Bespreek de volgende punten met uw manager of met een collega.
  • Wanneer en hoe vaak is de nieuwe vaardigheid toegepast?
  • Wat zijn de voordelen van het toepassen van de nieuwe vaardigheid in de praktijk?
  • Wanneer de nieuwe vaardigheid niet leek te werken: wat waren daarvan de oorzaken en wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Maak gebruik van een app die de verbeterpunten elke dag laat terugkomen op een openingspagina. Dit kan bijvoorbeeld met de app voor iPhone ‘herinneringen’.
 • Doe elke dag aan zelfreflectie: evalueer wat goed ging en wat beter kan. Leg dit vast.
 1. Deel verbeterpunten en vraag om feedback:

Gaat u altijd alleen naar klanten? Dan is het lastig om vast te stellen of u beter wordt in het toepassen van commerciële vaardigheden. Neemt u regelmatig iemand (bij voorkeur uw manager/leidinggevende) mee naar klantgesprekken, dan is het eenvoudiger om de eigen ontwikkeling te volgen. Vraag om feedback over de vorderingen die u maakt met de verbeterpunten die in de training zijn vastgesteld. Proactief om feedback vragen, versterkt uw groei.

Te nemen actie:

 • Plan per kwartaal een klantafspraak waarbij u uw manager meeneemt.
 1. Het trainingsmateriaal bestuderen en boeken lezen:

Wij stelden vast dat deelnemers na een training het materiaal hooguit één keer doornemen. Het is echter veel verstandiger om het trainingsmateriaal na de training(en) regelmatig door te nemen om zo ook de verbeterpunten opnieuw onder ogen te krijgen.

Wilt u nog meer leren, dan raden wij onze deelnemers aan om boeken te lezen over hun verbeterpunten. Wilt u weten welke boeken wij adviseren, neem dan gerust contact met ons op! Wij beschikken over een grote bibliotheek waarin ongetwijfeld ook voor u relevante boeken te vinden zijn.

Te nemen acties:

 • Bestudeer het trainingsmateriaal ieder kwartaal en lees boeken met betrekking tot uw verbeterpunten (binnen uw vakgebied).
 • Schrijf na het lezen van een boek 5 verbeterpunten op waarmee u aan de slag wilt gaan. Zo haalt u meer rendement uit het lezen.
 1. “Training on the job” of “personal coaching”

Steeds meer organisaties investeren in “training on the job” of “personal coaching” van hun medewerkers als verlengstuk van de gevolgde groepstrainingen. Vreemde ogen, professionele feedback en het wegnemen van mentale blokkades zorgen er voor dat verbeterpunten versneld en succesvol worden aangepakt.

Te nemen acties:

 • Zoek iemand in uw omgeving die kan fungeren als uw “personal coach”.
 • Overleg met uw leidinggevende/manager als u het gevoel hebt dat u stil blijft staan of wanneer u voor uw gevoel niet snel genoeg vooruit komt. Wellicht kan “training on the job” of “personal coaching” hiervoor de juiste oplossing zijn.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u veel plezier en succes met uw verbetertraject.

 

Leave a comment