Skip links

Strategisch leiderschap bij BMC

Strategisch leiderschap

Directie persoonlijk leiderschap bij het implementeren van strategische BMC verbeteringen of nieuwe verdienmodellen

Vraag training aan!

BMC strategie

Opbouw

Globale planning traject:

 1. 6 sessies van een ½ dagdeel totaal (3½ uur).
 2. Telefonische Skype-sessies in overleg.

Resultaat

JIJ bent eindverantwoordelijk voor de aansturing en implementatie van acties/nieuwe strategische veranderingen op basis van het BMC model.

Door middel van deze coaching krijg jij helder welke aandachtspunten van belang zijn in jouw rol als leider/manager en implementeerder. Jij zal in staat zijn om jouw autoriteit als leider op een natuurlijke wijze sterker tot uitdrukking te laten komen door daadkrachtiger door te pakken en medewerkers makkelijker aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Jij zal verder na dit traject in staat zijn om jouw medewerkers beter aan te sturen/te coachen bij deze belangrijke strategische veranderingen om te komen tot een beter of ander verdienmodel. Jij zal een betere voorbeeldfunctie vervullen en hierdoor in staat zijn het team te helpen hun doelstellingen beter te realiseren. Betere balans strategisch/operationeel/privé-zakelijk en zelfdiscipline zijn belangrijke voorwaarden om succes te combineren met werkplezier. Het professionele draagvlak realiseren voor belangrijke strategische BMC verbetertrajecten en het overtuigender over de bühne brengen van jouw plannen, standpunten en argumenten zijn belangrijke aandachtspunten die wij samen gaan aanpakken. Tenslotte zullen wij handvatten en ideeën genereren om betere en/of efficiëntere werkwijzen succesvoller in de organisatie te implementeren.

Werkwijze

Vragen stellen, bewustwording van aandachtspunten en voordelen om deze te verbeteren, situaties bespreken van huidig gedrag versus nieuw gedrag, coaching met behulp van NLP technieken, oefenen van praktijksituaties, brainstormen en strategisch sparren. Met behulp van de NLP technieken zijn we uitstekend  in staat belangrijke attitude veranderingen zoals daadkracht en zelfdiscipline te realiseren.

Programma

  • Big five personality en competentietest
  • Verbeterpunten uit deze test bespreken en concrete verbeteracties afspreken
  • Daadkrachtiger strategische keuzes leren maken met behulp van eenvoudig beslissingsmodel en mindmappen.
  • Daadkrachtig en meer sturend doorpakken met behulp van coaching en NLP Technieken om medewerkers daarmee meer aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.
  • TM vaardigheden.
  • Inzicht in professioneel implementeren van strategische BMC veranderingsprocessen met behulp van de 8 stappen van Kotter.
  • Met passie en overtuiging standpunt, argumenten overbrengen.
  • Professioneel coachen en leren motiveren om medewerkers sneller mee te krijgen in belangrijke strategische veranderingen.
  • Bewaken van het voortgangsproces.
  • Omgaan met weerstanden in strategische veranderingsprocessen om mensen enthousiast mee te krijgen.
  • Sparren met betrekking tot het BMC strategisch veranderingsproces.

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!