Skip links

BMC verbeterplannen maken

Aftrap door directie, workshop en teambuilding om te komen met elkaar tot een BMC Strategisch verbeterplan

“Sterkere marktpositie en beter omzetresultaten/rendement op de lange termijn door strategische verbeteringen/verdienmodel door te voeren op basis van de BMC analyse/model ”

Vraag training aan!

BMC strategie

Tijd

Start                               9.00 uur           of              13.30 uur

Einde dagdeel            12.30 uur                            17.00 uur

Duur

Sessie van één dagdeel 4-6 afhankelijk van de noodzakelijk aanpassingen aan het verdienmodel

Resultaat

Het resultaat van deze sessie(s) zal zijn dat de deelnemers inzicht hebben, waarin door een andere strategische werkwijze/verdienmodel de  resultaten op lange termijn positief zullen verbeteren. Op basis van deze BMC analyse laten wij deelnemers nadenken waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn en met elkaar verbeteracties bedenken en afspraken maken.

Werkwijze

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van een tijdsanalyse en de METAPLAN-TECHNIEK. Dit is een didactische werkvorm, waarbij op een gestructureerde manier wordt gebrainstormd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragen worden zowel individueel als in subgroepen uitgewerkt, waarna gezamenlijk een prioriteit wordt toegekend. Hiermee wordt enerzijds gewerkt aan teambuilding, doordat de hele sessie intensief met elkaar wordt samengewerkt, anderzijds wordt overeenstemming bereikt over acties om bepaalde verbeterpunten daadwerkelijk te realiseren, zodat ‘de neuzen dezelfde kant op staan’.

Programma

  • Aftrap door directie.
  • Teamopdracht: het vierkant.

  –      Hoe bevorderen we het realiseren van de de noodzakelijke verbetering voor een nieuw of beter verdienmodel?

  Iedereen is ervan overtuigd: succes hebben in een concurrerende markt kan alleen als we binnen de organisatie een GEMOTIVEERD TEAM vormen met duidelijke taken, afspraken en verantwoordelijkheden! Maar de invulling is niet altijd eenvoudig. Onder andere door de verschillende belangen en inzichten.

  Het volgende zal besproken worden:

  • Voor welke aandachtsgebieden uit het de BMC analyse moeten wij nieuwe strategieën/ oplossingen bedenken( samenvatting van de BMC analyse)
  • Met behulp van de metaplanmethodiek bepalen wij voor welke gebieden wij als eerste oplossingen moeten gaan bedenken?
  • Voor welke aandachtsgebieden willen wij nog meer data verzamelen om tot beter strategische afwegingen te komen
  • Met behulp van het BOB model worden er strategische keuzes en verbeteracties bedacht?

  Hoe bereiken we een professionelere marktbenadering met behulp van de nieuwe strategische marktbenadering op basis van het BMC model?

  Thema’s die door de deelnemers besproken en uitgewerkt zullen worden zijn:

  • wat zijn belangrijke aandachtsgebieden op basis van de 8 stappen van kotter om deze BMC strategsiche plannen ook daadwerkelijk geimplementeerd te krijgen

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!