Skip links

Interne Communicatie

Communication is key!

Verbeter de communicatie binnen uw bedrijf

Vraag training aan!

Communicatie trainingen

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Duur

1 dag

Voor wie?

Voor iedereen die zich bezig houdt met commerciële contacten met klanten, waarbij een product of dienst moet worden verkocht.

Resultaat

Na het afronden van deze training worden de deelnemers in staat geacht om inzicht te hebben in wat de voordelen zijn van professionele communicatie binnen teams. Vervolgens worden deelnemers zich bewust van het feit dat goed communiceren vanzelfsprekend lijkt, maar dat het om uiteenlopende redenen toch vaak lastig blijkt te zijn om dit ook optimaal in praktijk te brengen. Doordat de deelnemers zich hiervan bewust worden en daar met elkaar oplossingen voor bedenken gaan ze over een drempel heen en zullen leren veel makkelijker en beter te communiceren. Tenslotte leren ze ook de communicatie vaardigheden om beter te communiceren aan de hand van cases. Deze trainingen geven wij ook met eigen, bestaande teams en hun teamleden. Wij zullen met elkaar inventariseren wat voor zaken in zijn algemeenheid lastig zijn in het team qua interne communicatie. Teamleden zullen onder begeleiding van de trainer/procesbegeleider direct van elkaar leren door beter te communiceren en tot oplossingen en afspraken te komen.

Werkwijze

Afwisseling van theorie en oefeningen gericht op de praktijk. Eigen ervaring en vraagstukken van deelnemers worden als input gebruikt. We maken gebruik van groepsopdrachten, individuele opdrachten en praktijksimulaties.

Programma

 • Wat verstaan wij over optimaal communiceren binnen een team?
 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen als het gaat om de interne communicatie van een organisatie?
 • Wat moeten wij wel of niet doe om te komen tot een optimale interne communicatie?
 • Waar verloopt binnen uw organisatie de communicatie minder optimaal en welke oplossingen kunnen wij bedenken?
 • Hoe zorgen wij dat deze afspraken ook daadwerkelijk geïmplementeerd zullen worden?
 • Oorzaken en inzichten waarom intenties vaak goed zijn, maar de daadwerkelijke uitvoering vaak te wensen over laat.
 • Wat zijn alle voordelen van feedback geven?
 • Wat zijn de consequenties als in teams te weinig feedback gegeven wordt?
 • Wat zijn de MMC feedback regels als het gaat om professioneel en eerlijk feedback geven?
 • Testje: herkennen van het goed toepassen van de feedback regels.
 • Welke lastige situaties willen wij oefenen of gebruiken wij fictieve cases die iets minder gevoelig zijn?
 • Praktijksimulaties om de inzichten en kennis om te zetten in vaardigheden.
 • Invullen verzamelstaat en het maken van afspraken.

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Prijsopgave aanvragen