Skip links

Strategische organisatie analyse

7S organisatiemodel

Vraag training aan!

Betere strategie

Resultaat

Het resultaat van een aantal analyse en interview gesprekken met medewerkers zal zijn dat jij inzicht krijgt in wat de kritische succesfactoren zijn van een betere aansturing en betere onderlinge samenwerking voor jouw organisatie. Wat is er nodig om daadwerkelijk de gewenste verbeteringen te realiseren zodat we in staat zijn met een veranderende wereld om te gaan en klaar zijn voor de toekomst.

Als output hebben wij verder met elkaar een aantal strategische keuzes gemaakt en concrete acties (actieplannen) geformuleerd hoe jullie die punten waar het volgens het (op 7S gebaseerde) MMCenter model nodig is samen oplossingen en acties gaan bedenken en hoe deze organisatorische verbeterpunten te implementeren.

Programma

1) Intake gesprekken

Met jou als directie en met nader te bepalen medewerkers van de verschillende afdelingen verkoop, administratie en logistiek etc. intake gesprekken voeren.

Tijdens de intake gesprekken en brainstormsessies wordt gebruik gemaakt van vragen uit het 7S model. Het 7S model is een model dat kijkt naar 7 verschillende aandachtsgebieden die met elkaar samenhangen.

  • Strategie
  • Systemen
  • Structuur
  • Shared values/gedeelde waarden
  • Stijlen van Leidinggeven
  • Staff/personeel
  • Skills/vaardigheden.

Door deze aandachtsgebieden gestructureerd en praktisch te analyseren, bepalen wij in een zeer korte tijd waar de beste mogelijkheden liggen om met elkaar resultaatgerichte organisatorische verbeteringen te implementeren om de beoogde doelen te realiseren.

Door met elkaar een integrale analyse te doen, voorkomen wij dat we één ogenschijnlijk belangrijk item gaan aanpakken en onvoldoende de invloed op andere dimensies binnen de organisatie inschatten en meenemen in onze aanpak.

2) Opstellen van een analyse rapport en evaluatie/analyse gesprek(ken)

Op basis van de intakes, mogelijke data analyse en het organogram wordt een A4 rapport opgesteld. Vanuit deze korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen maak jij/jullie/wij samen een gezamenlijke keuze of, en zo ja welke belangrijkste strategische organisatorische items aangepakt en integraal opgelost gaan worden. In theorie kan uit de analyse blijken  natuurlijk dat de organisatie al staat voor de toekomst. In ons kennismakingsgesprek moet wel al voldoende aanleiding zijn om uberhaubt met een 7s analyse aan de slag te gaan.

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!