Skip links

Marjanka Aalders

‘Probeer eerst te begrijpen, dan pas begrepen te worden’ (Stephen Covey)

De interactie tussen mensen is wat mij al jaren boeit. De meeste problemen ontstaan omdat we meestal denken dat anderen zijn zoals wij. De eerste stap is dan ook dat we ons bewust open moeten stellen voor nieuwe denkwijzen. We zijn namelijk allemaal anders, verschillen van communicatiestijl, hebben andere drijfveren, maken het verschil met andere kwaliteiten en talenten.

Oprecht contact en inleven in de ander is dus een eerste stap naar verbinding tussen leidinggevenden en hun medewerkers, binnen en tussen teams, tussen sales medewerkers en klanten.
Werkwijze: Vanuit verbindend vragend perspectief, analyseren. Met humor en mijn directe aanpak, aankaarten van wat er tot nu toe lastig lag of niet haalbaar leek. Deze omzetten naar concrete acties met resultaat. We willen immers stappen maken. Mijn jaren lange ervaring als B2B manager in marketing en sales komt mij daarbij goed van pas.

Ik vind het geweldig om mens en team ondersteuning te bieden, om samen hun volle potentieel te ontdekken en in te zetten. Mag ik u uitdagen om samen te ontdekken waar de mogelijkheden tot groei liggen?