Skip links

Toegevoegde waarde ideeën verkopen

Toegevoegde waarde verkopen

Het verkopen van (innovatieve) toegevoegde waarde producten/diensten in een sterk veranderende markt door het verbeteren van de commerciële performance

Vraag training aan!

Betere verkoop

Tijd

Start                               9.00 uur           of              13.00 uur

Einde eerste dag        17.00 uur                            21.00 uur

Duur

Sessies van twee dagdelen.

Resultaat

Het resultaat van deze dag is dat de deelnemers door een attitudeverandering en door het intrainen van de juiste vaardigheden in staat zijn innovatieve toegevoegde waarde producten beter, sneller, overtuigender en met meer rendement in een veranderende markt te verkopen. Hoe stap je op een handige manier bij klanten binnen met (nieuwe) toegevoegde waardeproducten. Hoe zorg je dat je enthousiast bent, voldoende kennis hebt over de toegevoegde waarde en daar voldoende focus op houdt. Door zich bewust te zijn van de kritische succesfactoren van een professionele introductie van (innovatieve) toegevoegde waarde producten en in de opvolging.( Hoe zorgen wij dat wij boter bij de vis krijgen)

Werkwijze

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van een tijdsanalyse en de METAPLAN-TECHNIEK. Dit is een didactische werkvorm, waarbij op een gestructureerde manier wordt gebrainstormd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragen worden zowel individueel als in subgroepen uitgewerkt, waarna gezamenlijk een prioriteit wordt toegekend. Hiermee wordt enerzijds gewerkt aan teambuilding, doordat de hele sessie intensief met elkaar wordt samengewerkt, anderzijds wordt overeenstemming bereikt over acties om bepaalde verbeterpunten daadwerkelijk te realiseren, zodat ‘de neuzen dezelfde kant op staan’.

Programma

  • Presentatie van het programma.
  • Hoe staat het met de voortgang van de acties uit de workshop.
  • Opdracht: plenaire presentatie van de kenmerken, voordelen en toegevoegde waarde van de innovatie producten voor de klanten van jouw organisatie.
  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten in verkoopvergaderingen en in voorbereiding om (innovatieve) toegevoegde waarde producten succesvol in de markt te zetten?
  • Welke criteria helpen bepalen welke klanten geschikt zijn voor deze aanpak?
  • Wat moeten wij wel en niet doen als wij bij klanten voor het eerst binnenstappen/telefonisch met een (nieuw) (innovatief) toegevoegde waarde product in de verkoopmap?
  • Wat zijn belangrijke vragen om de latente behoefte aan innovatie producten bewust te maken? (Direct ook plenair oefenen.) ( pijn realiseren!!)
  • Wat zijn de voordelen van de LSDO Techniek (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen en Opschrijven) (plenair oefenen).
  • Hoe voorkomen wij dat wij teveel toegevoegde waarde kennis weggeven zonder daar iets voor terug te krijgen?
  • Voorbereidingsopdracht voor de volgende keer: offerte 2.0: een offerte waar de klant zich in herkent.
  • Plenair intrainen van commerciële gesprekken met innovatieve toegevoegde waarde producten van jouw organisatie leren de juiste vragen te stellen, LSDO, argumentatietechnieken, visualiseren, bewustwording non verbale communicatie in commerciële gesprekken, bewijsvoering om de inzichten en kennis om te zetten in vaardigheden.
  • Invullen van de verzamelstaat, afspraken zelfreflectie verbeterpunten, voorbereidings-opdrachten en actiepunten.
  • Opvolging telefonische of skype implementatie gesprekken

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!