Skip links

Timemanagement en doeltreffend delegeren

Haal meer uit uw personeel!

Voor iedereen die bewust en sturend met de beschikbare tijd wil omgaan.

Vraag training aan!

Management trainingen

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Duur

1 dag

Voor wie?

Voor iedereen die bewust en sturend met de beschikbare tijd wil omgaan.

Resultaat

Na het afronden van deze training is de deelnemer in staat om tijdsdruk te signaleren. Daarnaast leert de deelnemer om de eigen tijdsbesteding bewust te sturen. Dit leidt tot een controleerbare dagplanning die voldoening geeft.

Werkwijze

Afwisseling van theorie en oefeningen gericht op de praktijk. Eigen ervaring en vraagstukken van deelnemers worden als input gebruikt. We maken gebruik van groepsopdrachten, individuele opdrachten en praktijksimulaties.

Programma

 • Herkennen welke waarden iemand belangrijk vindt op basis van non-verbale reacties.
 • In kaart brengen van de werkzaamheden: welke globale indeling kan in de werkzaamheden worden onderscheiden?
 • Timemanagement Checklist.
 • Aandachtspunten ten aanzien van effectief tijdbeheer.
 • Spanningsveld ad hoc versus planmatig werken.
 • Overzicht bewaren van verbeteracties en focus houden op gedragsverandering.
 • De Timemanagement Cirkel.
 • Tijdverspillers op een positieve manier oplossen.
 • Hoe moet de ideale dagplanning eruit gaan zien?
 • Hoe gebruik maken van moderne TM hulpmiddelen zoals mindmappen.
 • De persoonlijke organisatie: meer dan twintig praktijkgerichte punten zullen worden besproken en uitgediept.
 • Voordelen van Effectief Tijdbeheer.
 • Oefenen met delegeren van taken: wie is ‘probleem oplosser’ en leren nee te zeggen.
 • To Do-lijst hantering: een prioriteitenlijst die daags van te voren wordt opgemaakt.

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!