Skip links

7s verbeterplannen en draagvlak realiseren

Verbeterworkshop

“Continuïteit op lange termijn, door betere aansturingen samenwerken door beter gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en knelpunten helder te hebben en op te lossen in de aankomende periode”

Vraag training aan!

7s verbeterworkshop

Voor wie?

alleen directie of wij maken een keuze voor verbeterteams

Tijdsinvestering is maatwerk

indicatie aantal dagdelen voor directie of verbeterteams 4-6 dagdelen

indicatie 2-4 dagdelen voorbereiden van workshops en uitwerken van de verschillende sessies

stap 4 1 dagdeel draagval realiseren voor het gehele team

Resultaat

Het resultaat van deze sessie(s) zal zijn dat (de medewerkers)en directie inzicht hebben in wat we wel en niet moeten doen om beter samen te werken in een werkomgeving die complexer is en snel veranderd. Waar de knelpunten liggen voor ieder persoonlijk en het team om daadwerkelijk de persoonlijke en organisatie doelen te realiseren. Voor welke knelpunten vervolgacties nodig zijn/bedacht moeten worden,  zowel persoonlijk en als team of door externe partijen om de kritische succesfactoren in praktijk te kunnen brengen. Door met elkaar belangrijke veranderingen in beeld te hebben, helder te hebben welke kritische succesfactoren belangrijk zijn om in te spelen op deze veranderingen en de knelpunten helder te hebben zal de motivatie toenemen en het veranderingsproces versnellen.

Werkwijze

Gedurende deze sessies gaan wij ook met 4/5 inspirerende teambuildende opdrachten aan de slag.

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van de METAPLAN-TECHNIEK. Dit is een didactische werkvorm, waarbij op een gestructureerde manier wordt gebrainstormd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragen worden zowel individueel als in subgroepen uitgewerkt, waarna gezamenlijk een prioriteit wordt toegekend. Hiermee wordt enerzijds gewerkt aan teambuilding, doordat tijdens het brainstormen intensief met elkaar wordt samengewerkt, anderzijds wordt overeenstemming bereikt, zodat ‘de neuzen dezelfde kant op staan’. Veder zullen groepjes huiswerkopdrachten krijgen om bepaalde actiepunten verder te onderzoeken of uit te werken. Om zo effectief mogelijk met onze tijd om te gaan maken wij gebruik van de metaplanmethodiek in combinatie met het BOB model (Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming

Programma

  • teambuildingsopdrachten
  • Het werkproces in beeld
  • Met behulp van de metaplanmethodiek een ranking van de prioriteiten stellen welke knelpunten uit de 7s analyse in volgorde van belangrijkheid opgelost moeten worden
  • Met behulp van het BOB model acties bedenken wie , wat wanneer
  • Verslaglegging van het proces zodat wij zaken niet vergeten of dubbel gedaan worden
  • Tussentijdse waar nodig op de hoogte houden van collega’s die niet in directie of verbeterteams zitten
  • Presentatie van de actieplannen ban de medewerkers of de gehele organisatie

Investering afhankelijk van groepsgrootte en aantal dagdelen.

Vraag training aan!