Skip links

Harry Scheermeijer

‘Versterken wat goed is, en verbeteren wat aandacht behoeft’

Voor de wind gaan, tegen de wind in, afloeven, aan hoger en aan lager wal. Mooie termen uit het zeilen. Eeuwenlang een niet te bedwingen beweging op het water, handel, ondernemerschap, VOC mentaliteit en durf. Mijn familie, die bekend is met ondernemerschap op het water en nog steeds een grote verbondenheid heeft met dit oer-Nederlandse fenomeen van schepen, zeilen en ondernemerschap, legde bij mij de basis voor liefde voor water en alles wat met ondernemerschap te maken heeft. Dat bestrijkt een breed terrein. Want ondernemerschap betreft niet alleen bedrijven, maar ook instellingen en overheden.

Op een uitdagend terrein van overheid, bestuur en ondernemers, het snijvlak tussen wetgeving, verandering en mogelijkheden voor expansie, meer omzet en winst, daar voel ik mij thuis. Deze dynamiek biedt mij volop kansen en uitdagingen en leidt tot vergezichten, doelen en visie. Soms individueel, dan weer in het management en bij veranderingsprocessen in de bedrijfsvoering . Kortom, training, coaching, mediation en strategische begeleiding zijn mij op het lijf geschreven en vormen een uitstekende aanvulling op mijn professionele inzet.

Mijn motto is: ‘versterken wat goed is, en verbeteren wat aandacht behoeft’.

Het samenspel tussen schip, water en wind vereist stuurmanschap, inzicht en deskundigheid. Een juiste koers om op een efficiënte wijze op je bestemming te komen. Wat heb ik nodig aan kennis, training en houding om daar te komen? Kortom genoeg stof om je te laten informeren, te trainen en aan je mentale conditie te werken.